Köpvillkor

Allmänt

Lerbäcks Teater säljer biljetter till sina egna evenemang.

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Vid val av digital leverans (e-postbiljett) som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att våra biljetter har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Digitala biljetter (e-postbiljetter) finns för nedladdning/utskrift omedelbart efter genomförd betalning (gäller endast vid betalning med kort/swish genom Swedbank Pay). Pappersbiljetter skickas per brev så fort betalning registrerats i vår system, i normala fall följande vardag. Betalningar via bankgiro kan ta upp till tre bankdagar innan de registreras.

Faktura- och leveransavgifter

Utöver biljettpriset betalar kunden, i de fall kunden valt detta i samband med köp, även en faktura- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Lerbäcks Teater. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Lerbäcks Teater förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Lerbäcks Teaters villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagda eventuella faktura- och leveransavgifter. Lerbäcks Teater kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att biljetterna lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Lerbäcks Teater. Vid inställt evenemang erbjuds i normala fall kunden att boka om till ett annat evenemang. I de fall detta inte är möjligt återbetalas biljettlikviden till kunden.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller faktura- och leveransavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Lerbäcks Teater sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Lerbäcks Teater AB
Lerbäcks Gästgivaregård 315
69496 ÅSBRO

Tel. 0583-40402 (se kontakt-sidan för aktuella öppettider)

Organisationsnummer 556738-8474