Ett hjärtligt tack!

Som ni alla vet får vår kära publik inte komma till oss på samma sätt som vanligt. Vi kan till mordgåtan endast använda lite drygt hälften av våra vanliga publikplatser.

Vi vill rikta ett varmt tack till följande personer som hjälper teatern i denna kris genom att köpa stödbiljetter och på så vis fylla våra tomma stolar!

Tack till:


2020


7 okt
Malin Rosendahl, Maria Rysjö, Sven-Erik Flyckt, Eva Jakobsson, Linnéa Lindéh, Ann & SvenOlof Gylling, Kerstin Ljung, Carl Harvey, Monica Norum Jonsson, Britt Johansson, Ann-Sofi Eriksson, Thomas Gylling, Carina Wahlström

9 okt
Tobba & Maria Flodkvist, Maria & Peter Syd, Göran Eriksson & Ulla-Carin Grafström, Michael Funk, Madeleine Andersson och Po Staberyd, Sara Lidström, Anki Lindeberg, Agneta Ericsson, Ulrika Kiviharju, Gunilla Rolfsson, Rasmus Holmberg, Anette Olsson, Emmelie Lagemyr, Katarina Hyttnäs, Annette Mellström, Kennie Lagemyr, Kersti Beck Larsson, Karina Jonsson, Kerstin Och Örjan Landell, Georg Ellgren, Jonas Odebäck, Anna Nyman, Kerstin Eriksson, Wirius Gudrun, Mattias Mattsson, Svenerik Jonsson, Caroline Wigren-Kristoferson, Cecilia Hessel, Magdalena Rickardsson, Pernilla Karlsson, Emile Nicolas, Karin Skålberg, Beatrice Stråle, Maria Molin, Gertrud Karlsson, Leif Karlsson, Margareta Järlström, Anette Karlsson, Lisa Almberg, Rönne Trädgård, Margareta Olsen, Helena Olsson, Annika Wanderoy, Kristin Lundgren, Annika Nyman

16 okt
Matteo Meucci, Maria Winroth, Carola Sörman, Roger Almeen, Wilmer Almeen, Alexander Gustafsson, Anette Westin, Jörgen & Åsa Levinsson, Bo Carlsson, Inger Klingberg, Carina & Joacim Närkeby, Helen Jonasson, Lotta och Billy Persson och Svensson, familjen Gunnarsson, Anna Palomaa, Anette Jakobsson, Milla Weststrand Söderholtz, Love Söderholtz, Annelie Bouvin, Elin Weststrand Söderholtz, Karin och Lars-Magnus Jonson, Robert Levander, Andreas Johansson, Anne Karlsson, Lotta o Sören Råssjö Svedberg, Irene och Ulf Chandorkar och Lundekvam, familjen Blixt, M.S.B.Rosengård Fastigheter, Anna Sommelierskan Henningsson, Richard Broberg, Irma och Tord Sandgren, Inger Nordin Olsson, Caroline och Carl-Hugo Hamilton, Anna Eriksson, Jens och Emma, Alf & Birgit Karlsson, Ulla-Maj och Kjell Lysén, Kerstin Häggmark, Anneli och John Jivblad, Jörgen Olsén, Marie Bergström, Susann Thunell, Berit och Rune Haglund, Curt och Gunilla Stenbäck, Mai Månsson Hjelm, Ulrika och Peter Kjellström, Håkan Persson, Monica Ekstrand, Margit Pettersson, Gustaf Svensson jr, Erik Köning, Anna Östlund

23 okt
Ing-Britt Steén, Britt-Louise Sjöberg, Anita och Kekke, Håkan Moreau och Monica Wahlgren, Britt-Marie Lindmark, Fredrik och Anna Thalin, Elizabeth Norseng, Anitha och Thomas Blad, Anna-Carin Björk, Stefan Tingö, Mikael Wulff, Emelie och Markus Borg, Lisa Marcusson, Heléne Blad, Marie Wennberg, Anki Lundström, Familjen Setermo/Vestin, Agneta Jakobsson, Åsa Johansson

31 okt
Marianne Gunnarsson, Britt Samuelsson, Bertil Jansson, Kristin Wester, Lena Hjärtsjö Larsson och Lars-Göran Larsson, Christer Sjöberg, Gunnel och Leif Melkersson, Ann-Cathrin Cederlund, Åsa Borehed, Niklas Lind, Goran Klingberg, Anna-Lena Thybelius, Roger Fagerberg, Linda Lööw, Bosse Wetterstrand, Katarina Bäckgren, Elin Andersson, Ulla-Carin Lindahl, Elin Eriksson

8 nov
Tiina Huhtala Fransson, Staffan Korsgren, Carina Nyström, Susanna Kleveback, Helena och Christer Johansson, Familjen Jerlström, Malin Hellqvist, Catrin Östlund, Maria Eriksson, Ulrika Moberg, Micaela Ramqvist, Catrin Ståhl-Szarka, Kerstin Neander, Bruno Fredriksson

13 nov
Annika Johansson, Kjerstin och Sven Blomkvist

20 november
Johan Högberg, Olof Ericsson, Lena Holm, Kerstin o Anders Neuman

5 dec
Birgitta Axelsson Jonsson

22 dec
Marie-Louise och Lars Nyvelius


2021


15 jan
Jan o Jeanette Klingberg, Kjerstin Blomkvist, Sven Lannhard, Carolina Örnefur


Finns inte ditt namn med här trots att du köpt stödbiljett? Du kanske missade att godkänna offentligt tack eller har ångrat dig? I så fall ber vi dig maila oss på stodbiljetter@lerbacksteater.se så korrigerar vi det.