Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd kan införas från 1 december

Regeringen och folkhälsomyndigheten meddelade 17 november att man planerar att införa vaccinationsbevis (bevis på vaccination mot Covid-19) som smittskyddsåtgärd från 1 december.

Det innebär i praktiken att alla som besöker oss från 1 december kommer att behöva visa upp sitt vaccinationsbevis i entrén vid sitt besök hos oss. Hur detta kommer att gå till mer i detalj ber vi att få återkomma om senare.

Om du inte har hämtat ditt vaccinationsbevis redan så är det hög tid att göra det nu. Saknar du e-legitimation är det ännu viktigare att du beställer ditt vaccinationsbevis omgående eftersom det då kan ta lång tid att få det levererat.

Vaccinationsbeviset gäller i 180 dagar (90 dagar för bevis utfärdade före 1 oktober) så kontrollera att ditt bevis är giltigt.

Personer under 18 år är undantagna från kravet.

Har du e-legitimation kan du hämta ditt vaccinationsbevis här:
https://covidbevis.se/

Saknar du e-legitimation så kan du läsa om hur du beställer ditt bevis här:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/

Vanliga frågor och svar hittar du här:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis/