Hanna Schön

Hanna är född och uppvuxen i Karlskoga.

Utbildning
Teaterhögskolan i Luleå

Engagemang
Sitta kvarLuckanOjämnt och Allt ska bort (Teater Västernorrland), Allt ska bortDubbelnelson (Riksteatern).

Hanna har sin fasta punkt som skådespelare på Smålands Musik och Teater i Jönköping där hon härnäst medverkar i Gin och bitter lemon.