Personal

Lerbäcks Teater har för närvarande nio fast anställda varav fem är konstnärlig personal. Utöver dem engageras årligen ett tiotal skådespelare och musiker på produktions- eller säsongsbasis. Dessutom arbetar ett antal barnskådespelare från regionen hos oss varje år. Utöver det anställs restaurang- och cafépersonal efter behov.

Teaterledning

Personal