Tillgänglighet

Målsättning

Vi på Lerbäcks Teater har som målsättning att tillgänglighetsanpassa vår verksamhet så långt det går. Att vi ligger mitt ute på landsbygden kan ibland ställa till små hinder för att nå vår målsättning men vi gör så gott vi kan!

Hörslinga

En nyhet är att vi har installerat en hörslinga i Magasinet för att personer med hörapparat skall kunna höra det som sägs på scenen mycket bättre. Denna funktion flyttar vi sommartid ut till Friluftsscenen för att nå samma funktion i samband med våra familjeföreställningar.

OBS! Av tekniska skäl kan vi inte erbjuda hörslinga på Friluftsscenen sommaren 2014. Vi beklagar detta.

Publikplatser och regntak

Under våren 2013 bygger vi också helt nya publikplatser till Friluftsscenen och vi passar även på att bygga ut taket över publikplatserna så att detta täcker ca 75 % av publiken. Vid regniga dagar kan därför en stor del av publiken sitta ”torrt”. Det finns nu även plats för rullstolsburna under taket. Vill man vara säker på plats under tak rekommenderar vi att man är i god tid till föreställningen.

Ta sig fram med rullstol och barnvagn

Beläggningen på stigen som leder ner till Friluftsscenen kommer att läggas om inför sommaren 2013. På detta sätt blir det enklare att ta sig fram med rullstol eller barnvagn. På gårdsplanen utanför Magasinet kommer det även fortsättningsvis att vara grus men våra skådespelare hjälper gärna till med att dra barnvagnar eller rullstolar om någon har svårt att ta sig fram. Säg bara till så hjälper vi er!

Parkering och RWC

I Magasinets foajé har vi en handikapp-WC. Parkering av bilar sker på Lerbäcks Kyrkas parkeringsplats som ligger ca 75 m från teatern. Om ni önskar handikapp-parkering närmare teatern så hör gärna av er i förväg eller be om hjälp när ni är på plats.

/* */